Hedlere i Navarsheia

Klovbekkdalen

32 V 342358 6497975

Løpsehedleren (?)

32 V 343212 6497503