Rottofjellet med Ørsdalsvatnet

Bjønnskarnuten & Rottofjellet

20.09.2016

Totalt ca: 11,3 km og 6 timer

Gikk fra parkeringsplassen på Hegelstad.

Hegelstaddalen

Fulgte veien inn langs Holmavatnet

På sti oppover Bjønndalen

Bjønndalen retning Holmavatnet.

Langs brattkanten ovenfor Dyrskog bort til Bjønnskarnuten

Lauperak og Dyrskog på hver sin side av Ørsdalsvatnet.

Ørsdalsvatnet vestover mot Odlandsstø.

Ørsdalsvatnet østover mot Vassbø i Ørsdalen.

Bjønnskarnuten 533 m.o.h.

Stølsheia med Lindefjellet

Rottofjellet 599 står for tur.

Bjønnskarnuten stikker litt lengre ut en de andre fjellene langs Ørsdalsvatnet

Ørsdalsvatnet vestover.

Rottofjellet 599 m.o.h.

Følger tråkk langs vestsiden av Bjønndalen

Holmavatnet

Fulgte sti ned til veien ved Holmavatnet.