Lanesstølen

Dalføret hvor den gamle ferdselsvegen mellom Grøtteland/Ørsdalen og Maudal gikk.

Oksevadtjørna

Stien langs Ulltjørna er stort sett gjengrodd og vanskelig å følge. Gikk høyere opp på returen.

Ulltjørna

Kronglete langs Småtjørna

Småtjørna

Øvre Bleiavatnet

Varden på Trollakyrkja (tv) og Vinjakula (th) (zoom)

Bleieåna

Nedre Bleiavatnet

Lanesstølen tidligere driftelege

Helleren

Fulgte et svakt tråkk i høyden på nordsiden av Ulltjørna

Ulltjørna med Oksevadtjørna lengre nede.

Tufter etter utemarksløe ved Tjødnebakkan.

Grøttelandstølen

24.08.2017

Totalt: ca 15,9 km og ca 8 timer

Bjerkreim & Gjesdal kommune

Lanesstølen tidligere driftelege