Hellere nord og øst for Ualand

Røvarshelleren

32 V 346922 6494077

Steinhelleren

32 V 345597 6495687

Heller i Urdal

32 V 349352 6492112 (?)

Heller på neset ved Bjorli

32 V 347184 6493501

Heller på neset ved Bjorli

32 V 347190 6493505

Hellere i Bjorli

32 V 347795 6493566

Botnaknuten sør

32 V 348741 6493875