Frafjordhatten

01.10.2015

Totalt: ca 13,5 km og 5-6 timer

Frafjordhatten: 815 m.o.h.