Heibergtunet Storevatn

02-04.07.2018

Totalt ca: 30 km og 19 timer

Overnatting:

Statskoghytta Oslega

Stf Heibergtunet Storevatn

 

* Ref. Stf Heibergheiene

Med nøkkel til bommen slapp beina noen kilometer på asfalt forbi Flatstøl til Kregdedalen. Fra Kregdedalen fulgte vi stien inn til Taumevatn.

Elsvasslega
32 V 382208 6551391

Elsvasslega ligger like ved stien nord for Elsvatn. Den er ikke synlig fra stien men ligger i en røys under fjellet. Plass til to personer. 

Holmevatn

Turen går gjennom deler av Njardarheim tidligere Heiberghei.

Stavanger turisforening sin hytte på Taumevatn lå i planene, men vi hadde i siste liten bokket oss inn på en hytte på østsiden av Taumevatn.

På Statskog sin hytte på Oselega overnattet vi første natten. I 1938 satte Heiberg opp en hytte på Oselega. Denne hytta var den tredje som ble satt opp med sinkplater. Under jakten i 1961 brandt hytta ned. I 1982 satte Statskog opp ny hytte på branntomta.*

Taumevatn

Storevatn

Langs Storevatn går det sti på begge sider. Vi valgte den merkede som gikk langs vestsiden av vannet.

Heibergtunet Storevatn ligger fint til på nordsiden av Storevatn.

Den første hytta ble satt opp her ved Storevatn i 1916. Her var det et godt jaktterreng. I 1937 ble denne hytta erstattet av en ny mer bekvem hytte. Hytten var kledd med sinkplater. Den største hytta er den opprinnelige Storevatnhytta.*

32 V 387636 6557447

I vannkanten på østsiden av Storevatn ligger restene av et lite fly. 23. mai 1978 var flyet av typen Piper PA-28-140 Cherokee på vei tilbake til Larvik etter å ha satt av passasjerer på Haugesund flyplass. Etter to døgn ble flyet lokalisert og den omkommne hentet ned. Småfly uten instrumenter følger normalt kysten. En teori er at piloten tok sjansen på en snarvei over Lyseheiene og fikk problemer da alt utenfor ble hvitt. 

32 V 387538 6557228

På østsiden av Storevatn kom jeg også over en liten heller.

Storevatn sett fra Svarteknuten

Returen gikk over Svarteknuten

Svarteknuten

Returen gikk via Grønaplasstjødnene til Gofardalen.

Gofardalen

Gofardalen er i privat eie og var ikke endel av Heiberg sitt imperium. 

Store Gofartjødn

Ved Gofarlonene fulgte jeg nødlet rute over svaene til veien til Svartevassdammen hvor en bil var parkert.