Hellere rundt Moi

Tormodhelleren

32 V 356320 6481082

Lihelleren

32 V 357560 6469522

Naudehelleren

32 V 355262 6481291

Klovsteinane

32 V 355120 6482002