Skredå - Eikebrekka

Kvitlidalen

09-11.07.2018

Totalt ca: 32 km og 14 timer

Overnattinger:

Stf Støle

Stf Kvitlen

T-merket

Ref: Driftesmalen av Sigurd Eikeland

STF årbok 1999 Opplev Dalane

Skreådalen retning Skredå.

Fra Skredå gikk det først langs vei innover Skreådalen, så på sti. 

Flæet

Etter Indre Trongane lå Flæet.

32 V 363037 6518783
32 V 363075 6518799

Like øst for sletta ligger 2-3 hellere, som trolig kan ha vært en støl. i ettertid har nok driftefolket brukte dette til overnattingssted.

Øyestøldalen

Fra Flæet går det gjennom ytre Trongane og ned til Øyestøl i Øyestøldalen

Øyestøl

Det skal ha vært rundt 1860 at den siste fastboende forlot Øyestøl.

Stf Støle

Vår første overnatting tok vi på Støle. 

32 V 359914 6516508

Nordøst for turistforeningshytta står murene igjen etter den nedlagt gården Støle. En antar at Støle ble avfolket i siste halvdel av 1800 tallet.

Kvitlaåna

Fra Støle gikk turen videre nedover Kvitlidalen langs Kvitlaåna.

Søre Kvitladalen

Kvitladalen sies å være en av de best bevarte fjelldalene i Rogaland.

Stf Kvitlen

Så ble det en overnatting på Kvitlen også.

Kvitlen

Den gamle fjellgården Kvitlen lå nede på flaten ved Kvitlalona. Her bodde det folk i middelalderen. Etter svartedauden i 1349 lå gården øde fram til første halvdel av 1600 tallet. Etter en brann i 1935 flyttet de to siste fra fjellgården. 

 

Kvitlalona

Brattebø

Opprinnelig var det to bruk på Brattebø. Etter 1923 bodde det ikke folk fast på Brattebø.

Fra Ørnelia retning Søre Kviltadalen.

32 V 351719 6510236
Laugarvasshedleren

Laugarvatnet

Den gamle ferdselsveien er lett å få øye på langs Laugarvatnet.

Austdalen med Eikebrekka i motsatt ende.