Lauvnesfjellet

18.01.2018 

Totalt: ca 6 km og 2-3 timer

Skiltet og merket

Utgangspunktet er den gamle Jærbanen fra Egersund.

Første stopp minnesmerket over to australske flygere som endte sine dager i nærheten etter å ha blitt truffet under angrep på tysk flåte.

Fant en sti som så grei ut og endte der skiltene sto på den vanlige merkede ruten. Så bare et merke, men snøen dekket nok resten.

Tengsvågen med Lauvnes-sundet

Nordra Sundet med Eigerøy

Søndre Sund med Søragabet (zoom)

Retning Fossvatnet

Lauvnesfjellet 122 m.o.h.