Kalveskog

Fra parkeringsplassen på Hegelstad fulgte jeg veien innover til skiltet som viser hvor driftavegen går.

Holmavatnet. Følger søre drifteveg retning Rambjørheia.

Deblamyrane

Indra Linnevatnet med Gulafjellet og Larsondalen.

Linnedalen og Indra Linnevatnet

Steinsatt parti i ura øverst i Linnedalen.

Langs Nauabakktjørna

Mellom vannene lå Klampastølen/Kalvaskogstølen

Tuftene etter en hytte som brant ned i 1930 åra ligger like ovenfor stølen.

Tuftene etter stølshuset på Klampastølen/Kalvaskogstølen ligger ut på sletta.

Like før Stølsvatnet/Kalveskogvatnet fulgte jeg en unødvendig tung rute.

Stedvis er stølsveien steinsatt.

På toppen av Kalveskogbrekka ligger en heller.

Nedenfor Skræmefjellet ligger tuftene etter strandgarden Klampen eller Ytre Kalveskog som er det offisielle navnet.

Fra Kalveskogbrekka ser en Vassbø og innover Ørsdalen.

Det 18 kilometer lange Ørsdalsvatnet.

Det er bare tuftene igjen på Kalveskog som ble fraflyttet siste gang i 1890-årene. Det var før dampbåten ble satt inn i rutetrafikk på vannet.

Heimehuset var omlag 15 meter langt.

Denne dagen var det bare en vandrende fant, en geit og sauer på Kalveskog.

Indra Linnevatnet

Solen er på vei ned i det jeg passerer Holmavatnet.

Nok en fin tur er over.

26.08.2014

Totalt: ca. 20,5 km og 8-9 timer.

Kalveskog

Klampastølen