Hølen bru er en 23 meter lang steinhellebru trolig fra rundt 1840. Statens vegvesen har vurdert den til en av de fineste steinbruene i Rogaland.