Tufter etter gårdsbruk der vi dreier opp mot Upsene.