Fulgte veien på nedsiden av gården mot Steinsvatnet