Holmafjellet

Bue sett fra Matsteinrindane ca 400 m.o.h.

Europaveien over Storrsheia

Gamstjørna

Snøsvatnet

Holmafjellet/Snøsvassfjellet 439 m.o.h.

Holmavatnet

Ravlafjellet 439 m.o.h.

En heller øst for Storelidalen

Nedrebø og Berestjørni.

Berestjørni, Nonsfjellet og Faureknuten

Familien Bææ

Fuglestadvatnet