Hadvarshom/Homma med stor murer etter tidligere bosetning.