Helleren ved Øyestølen var driftelege på 1800-tallet og fram til 1908.