Murer etter Øyestølsstølen som først var støl under gården Øyestøl deretter husmannsplass fram til ca 1875.