Tidligere gårdsbruk ved Øyestøl som ble tatt av snøskred mellom 1866 og 1875.