Muligens støl under Øyestøl på 16-1700 tallet. Driftelege på 1800 tallet og fram til 1908.