Bjordal - Vassbø

05.06.2016

Totalt: ca. 16,5 km og 9-10 timer

Bjerkreim kommune

Merket fra Mjåvassknuten og ned.

Mjåvassknuten: 834 m.o.h.

Strandafjell: 668 m.o.h.

Gruven på Gudlen.

Parkerer ved Loni i Bjordal

Følger merket sti opp Bjordalsbrekka

Loni i Bjordal

Følger et elg tråkk langs kanten av Bjordalen.

Ørsdalen

Sikter oss inn på Mjåvassknuten

Gruvene på Gudlen

Mjåvassknuten: 834 m.o.h.

Stien går i fjellsiden

Juvasstølen ved Juvvatnet

På vei ned til Vassbø hvor en bil er plassert.