Etter litt leting fant jeg Kvide Hedleren i tjukke skauen.