Beringsdalen

Geishedlaren

32 V 327850 6476518

32 V 327875 6476353

Grastveit utmark

32 V 328059 6476910

Beringsdalen

32 V 327980 6477004

Beringsdalen

32 V 327840 6476837

Beringsdalen