Madland - Dirdal

05.06.2014

Totalt ca: 11,8 km og 6 timer.

Merket

Øverste parkeringsplass på toppen av Trodlabakken er utgangspunktet. 

En liten anstrengelse opp Gunnarbakken langs Fossbekken før det etter hvert flater ut.

Etter hvert kommer merket sti inn på den gamle drifteveien som gikk over til Gilja.

Fisketjørna med Vådlansknuten tronene i det fjerne.

Maribakken var siste stopp for driftene før de skulle over Madlandsheia. Å fortsette over Madlandsfjellet seint på dagen kunne være et sjansespill dersom været ikke var godt. I vest ligger rester etter to steinbuer. Og under Litla Solbjørfjellet i nord ligger en fin heller.

Vi krysser Kvitlabekken før vi tar fatt på Maribakken.

Midt oppi Maribakken deler stien seg og vi følger skiltet mot Dirdal. 

Svartatjørn på Hanklaheia, mens vi fortsetter over Solbjørgfjellet.

Solbjørgdalen

Den store Videmyr er naturreservat.

Stølstjørna

Så går turen ned i Svartedalen.

På nordsiden av Yleskogsvatnet/Stølsvatnet ligger Dirdalsstølen. I eldre tid lå gården Yleskog på denne plassen.  

Før turen går nedover i skogen til Dirdal er utsikten utover Høgsfjorden fin å ta med seg. 

Stedvis går det bratt nedover Kleivane på Stølsvegen.

Dirdal

Siste stykke gikk gjennom ur før vi var nede ved bilen i Dirdal.

 • Rester av en steinbu ved Maribakken

  32 V 333614 6521227

 • Helleren ved Maribakken

  32 V 333839 6521427

 • Helleren ved Yleskogvatnet/Stølsvatnet

  32 V 335926 6524775

 • Øygard ved Yleskogvatnet/Stølsvatnet

  32 V 335852 6524743