Hellere omkring Mydland

Mørkehedlaren

32 V 347004 6477306

Kjerringhedlaren

32 V 347200 6477056

Hedler på Mehei

32 V 346566 6478054

Urakjørkjo i Guddal

32 V 351941 6473283

Høyhedlaren i Guddal

32 V 351884 6473146

Upsene

32 V 344690 6477592

Løtoft

32 V 344231 6476359