Jeg har to ganger truffet på en eldre kar med spade, bøtte og spett her langs Fossbekken. Han ville gjøre det mulig for kona å ta seg frem til hytta. Nå er bakken døpt Gunnarbakken med "takk for godt arbeid". Hyggelig at hans innsats, som vi andre benytter oss av, er blitt satt pris på.