Solbjørgdalen

Jeg har to ganger truffet på en eldre kar med spade, bøtte og spett her langs Fossbekken. Han ville gjøre det mulig for kona å ta seg frem til hytta. Nå er bakken døpt Gunnarbakken med "takk for godt arbeid". Hyggelig at hans innsats, som vi andre benytter oss av, er blitt satt pris på.

Tidligere driftelege brukt av driftekarer til overnatting når de kom til Maribakken forsent på ettermiddagen til å ta over Madlandsheia.

Denne lå litt lengre nede og kan se ut til også å ha vært et driftelege.

Skuggalinuten er et av dagens mål.

Kvitlavatnet

Solbjørgdalen

Skuggalinuten: 645 m.o.h.

Kyrkjestadvatnet med Kjørkjestadfjellet (th) og Vølstadheia.

Tidliger driftelege i Solbjørgdalen.

Solbjørgdalen i regn.

Solbjørgdalen

Tidligere driftelege i Solbjørgdalen.

Øvre Solbjørgdalen

Solbjørgfjellet i regn.

Svartatjørn med Hanklaheia

Fant en heller i Øygjadalen.

Maribakken

En høstdag med skiftende vær i Madlandsheia.

09.09.2017

Totalt: ca 12 km og ca 7 timer.

Skuggalinuten: 645 m.o.h.