Gjotehedleren

Fra Lona går det bratt oppover bjørkeskogen.

Like før en er oppe på Torstøl passerer stien en hedler.

Høyhedler?

Navnet på myra er Torstøl, men ingen synlige spor etter støl.

Sogstøllia

Gjoteknuten 591 m.o.h.

Bjordal

Gjotetjørna

Ørsdalen fra Jodå

Folket på Hovland gikk opp Jodå når de skulle til stølen Bulegå.

Høyløa ved Gjotetjørna er ute av drift.

I ura på nordsiden av Gjotetjørna er det spor etter stølsveien.

Gjotehedleren

Gjotehedleren

Gjotetjørna

Gjoteknuten

Under denne steinen like ovenfor Torstøl er det også en hedler.

Høyhedler?

Familien tresopp.

Lona i Bjordal

03.09.2017

Totalt: 6,3 km og ca 6 timer

Gjoteknuten: 591 m.o.h.