Vigaknuten

Vigaknuten

Jeg fulgte et tydelig sauetråkk og kom for langt mot høyre. Det ble svært bratt med glatt mose etter hvert.

Oltesvika, Ragsvatnet, Vardafjellet og Øykjafjellet

Oltesvika i Høgsfjorden

Så kom jeg opp på stien som stort sett følger stolpetraseen oppover ryggen.

Tau og denne bratte stigen gjør det hele litt tryggere.

Espedal på motsatt side av Høgsfjorden

Tv og mobil mast på toppen av Vigaknuten.

Ragsvatnet med Morka

Frafjorden og Dirdal.

Vigaknuten 340 m.o.h.

En havørn prøvde å gli ubemerket over Vigaknuten mens jeg tuklet med kamera.

Høgsfjorden

18.09.2017

Totalt: ca 4,2 km og ca 3 timer

Vigaknuten: 340 m.o.h.