Hedlere omkring Birkeland

Hedler sør for Varlitjørn

32 V 333004 6472556 (?)

Kviksdalen

32 V 332097 6472260

Trollkjørkjo

32 V 334947 6470256

Hedlekrono

32 V 334919 6470131

Hådyr øst

32 V 334229 6470308

Vest for Steindalsmyra

32 V 333439 6471085 (ca)