Tufter etter uteløe med en heller på Stokkafjellet