Skogaknuten og Steinknuten

Steinknuten og Skogaknuten på motsatt side av Giljastølen.

Råssavatnet med Stora Heia

Skogaknuten 625 m.o.h.

Stora Heia

Skogaknuten

Giljastølen med Giljastølsvatnet.

Gilja med Helgefjell i bakgrunnen

Steinknuten 615 m.o.h.

Middag på Steinknuten

Ned mot Store Tjørndalsvatnet