Madland - Oltedal

01.10.2014

Totalt: ca 9,2 km og 5-6 timer

 

Øverste parkeringsplass på toppen av Trodlabakken er utgangspunktet. 

Følger veien opp langs Fossbekken.

Fisketjørna retning Vådlandsnuten.

Langs gammel driftevei et stykke.

Rester av en steinbu ved Maribakken

Kodlali med Kvitlavatnet og Kjørkjestafjellet

Storeliåna med Kvitlavatnet

Storelimyra med Kjørkjestafjellet

Kyrkjestadvatnet retning Hjelmalifjellet.

Stølsdalen

Lengst nord i Stølsdalen lå Ragestølen

Oppe i røysa like ved tuftene ligger en heller.

Øverst i Hegdabakken ligger det også tufter.

På bratt sti nedover Hegdabakken mot Oltedal.

Gården Morka med Hunnedalsvegen som stiger mot rørdalen. 

Ragsvatnet i Oltedal.

  • Rester av en steinbu ved Maribakken

    32 V 333614 6521227

  • Helleren på Ragestølen

    32 V 332880 6523988