Ytra Romsvatnet

Stølsvatnet som er en drikkevannskilde.

På Stølen ligger et gårdsanlegg fra førreformatorisk tid.

Lange strekk gjennom tett planteskog.

Dalavatnet

Vindheia

Demningen i Ytra Romsvatnet

Ytra Romsvatnet

Romsknuten speiler seg i Stølsvatnet