Jeg følger nå den søre driftevegen som ble brukt av sauedrifter fra Bjrekreim og Jæren på vei til beite i Sirdalen.