Ødegården Hadvarshom/Hoimma Det er gamle grunnmurer på begge sider av hytta.