Stavtjørn - Kvitlen - Hommi

21.09.2014

Totalt: 27,5 km og 11-12 timer.