Stavtjørn - Kvitlen - Hommi

21.09.2014

Totalt ca: 27,5 km og 11-12 timer.