Norges Geografiske Oppmåling har satt opp denne varden som et trigonometrisk punkt. Men den står ikke på toppen av Glerhaugen.