De gamle gjeterhyttene er ikke store. Det var barn som vanligvis passet dyrene.