Øvre Støle - Birkenes

29.04.2015

Totalt: ca 16,8 km og ca 9 timer

Kulturminner

Krigsminner