Skomagarnibbå

09.10.2010

Totalt ca: 12 km og 6 timer.

Merket

Bilen settes igjen ved Hagalid.

Følger veien gjennom tunet på Hagalid og videre gjennom skogsterreng ca. 3,5 kilometer. 

Hagalivatnet 

Den merkede stien går gjennom skogsterreng og over en myr før det stiger bratt opp på Øksnafjellet.

Stien går jevnt innover lyngheia på Øksnafjellet retning Høghei som reiser seg lengre framme. 

Øksnafjellhidleren?

Så dukker Skomagarnibbå opp.

"Karstykket", stikker ut fra fjellet 700 meter over Jøsenfjorden.

Skomagarnibbå

Skomagarnibbå

Skomagarnibbå

Flott utsikt innover Jøsenfjorden til Vadla og Hauga.

Høghei 743 m.o.h.

Vormedal med Breilandsvatnet

Utløpet av Jøsenfjorden mot Hjelmelands- og Gardssundfjorden. Randøy til venstre og Ombo på høyre side.

Følger samme rute tilbake til Hagalid.