Hellere & huler i Bjerkreim

Bergoverheng som danner et størrre eller mindre tørt rom under seg kaller man hellere. Hellere og huler var i norrøne kilder portalen til underverden. I folketradisjonen er hellerne oppholdssteder for røvere og omstreifere. 

 • Dvergasteinen

  Versland

 • Laneslegå

  Lanestonå

 • Skarkaknuten - Middagsfjellet

 • Helleren i Myrstølbrekkå

 • Simonshedleren ?

 • Hedleren på Stokkafjellet, Hegelstad

 • Heller på andre siden av elva for Åshidhedleren

 • Heller nord for stien ved Dalamoen

 • Heller nordvest for Spranget

 • Heller i kanten av myra på Legå vest for Rambjørknuten.

 • Heller høyt oppe over steinrøysa på vestsiden av Rambjørknuten.

 • Liten heller ved på baksiden av stor stein i dalføre nord for Rambjørknuten.

 • Heller vest for Mjelkeå

 • Heller ved Finnslåtten

 • Heller øst for Holmavatnet, Hegelstad