Ute i Skinansvatnet møtes grensen mellom Eigersund, Hå og Bjerkreim.