Utsikt fra en navnløs topp retning Moi/Lakssvelafjellet.