Etter å ha passert endel piggtråd måtte jeg ta sats og hoppe over den siste hindringen. Bekken fra Stølavatnet.