Hedlere i Madland

32 V 335932 6524775

Davehedleren

32 V 333068 6514923

32 V 340497 6520059

Maribakken

32 V 333836 6521434

Rundatjønnuten-hedleren

32 V 334423 6521164

Ragestølen

32 V 332880 6523986

Steinfjøs

32 V 331064 6522470

32 V 331489 6523838

ca posisjon: 32 V 340425 6518599