32 V 322196 6480

Heller nord for Tjødne ved Løyning (Søre Eigerøya). tydelig spor etter folk. Stort rom under steinen med overnattingsplass til flere.

32 V 322196 64809

Heller nord for Tjødne ved Løyning (Søre Eigerøya). tydelig spor etter folk. Stort rom under steinen med overnattingsplass til flere.