På grunn av mye vann i bekken ble en annen rute valgt ned til Bjorddalen.