Jensaheia

Morgen dis i Maudal

Følger den gamle ferdastien fra Øvre Maudal retning Jensaheia.

Brudled på Gongekroknuten

Holavatnet

Krokavatnet med Kaldavassheia på motsatt side.

Bekken fra Krokavatnet

Fjorungslona i Fjorungsdalen

Jensavatnet sett fra Stigane.