Fjellgården Mån drives i dag av Jæren friluftsråd.