Hedleren rundt Vallresknuten

Hedleren i Bekkjaliå

32 V 343290 6521293

Hedleren på Tonå

32 V 342928 6521475

32 V 344742 6520807

Killingskardhedleren

32 V 344020 6521108

Servingshedleren

32 V 345221 6521333

32 V 345504 6522923

Hedleren i Longavassdalen

32 V 345311 6524618

32 V 345550 6524987

Rokleivstølen

32 V 344290 6520343

32 V 344711 6522650

32 V 344772 6522458

32 V 345784 6521787