Åmdalshelleren

Heskestad med Heskestadvatnet.

Stemmetjørna

32 V 344499 6487269

32 V 344152 6487578

Åmdalstjørna

Åmdalshelleren
32 V 344822 6488096

Heskestad

Stemmetjørna